Projekty staveb

Projektování staveb se věnuje naše projekční kancelář již 25 let, což dává záruku kvality zpracovaných projektů a následně realizací námi projektovaných staveb.

Pro rychlejší orientaci jsme pro Vás připravili katalog projektů rodinných domků, který zahrnuje rodinné domky již realizované, tudíž vyzkoušené.

Katalog projektů rodinných domků
slouží jako vodítko při rozhodování typu stavby domu, jeho velikosti, členění apod.

Projekty v katalogu rodinných domků
lze po konzultaci jakýmkoli způsobem upravovat, zrcadlit, doplňovat apod.

Dále katalog projektů obsahuje i několik typů garáží a dvojgaráží, rovněž s možností úprav.

Ceny projektů z katalogu rodinných domků
se pohybují dle úprav v nejnižší možné úrovni.

Jsme samozřejmě schopni vypracovat projekt i individuelní na přání zákazníka, kde se rovněž pohybujeme ve velice příznivých cenách.

Výběr a pořízení projektu

Volba a pořízení projektu pro stavbu rodinného domu je současně s výběrem parcely nejdůležitější etapou rozhodování, které je nutné věnovat náležitou pozornost i čas. V této fázi se totiž zásadním způsobem rozhoduje o funkčnosti rodinného domu, jeho kvalitách prostorových i estetických a hlavně o celkových nákladech na stavbu rodinného domu.

Již při výběru a pořizování parcely pro výstavbu je nutné rozhodnout, o jaký typ stavby rodinného domu půjde. V současné době většina stavebníků preferuje typ volně stojícího domu v zahradě, který má nesporně celou řadu výhod z hlediska kvality bydlení, ale je náročný na prostor, tj. na velikost stavebního pozemku.

Odstupové vzdálenosti od sousedních parcel by měly být cca 5 m, minimálně však 3,5 m, aby bylo možné do obvodových stěn domu obrácených k sousedům umístit okna obytných místností. Odstup od sousedních parcel je možné zmenšit až na 2m, ale pak již nelze do těchto stěn umisťovat okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy doporučujeme cca 10 m, nesmí věak být menší než 7 m. Podrobněji o podmínkách zástavby pojednává § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.stavebního zákona. Mimo tyto obecné požadavky zjistíme na stavebním úřadu regulační zásady, které platí pro danou lokalitu či parcelu dle schválené územně plánovací dokumentace. Většinou se jedná o stavební čáry, výšky zástavby, tvaru a sklonu střechy apod.

Před pořízením projektu zde musí být rozhodnutí stavebníka, pro jaký počet osob bude rodinný domek určen, zda bude jednogenerační nebo dvougenerační, a na základě vyhodnocení místa stavby a stavební parcely rozhodnutí, zda chceme domek přízemní, přízemní s obytným podkrovím nebo vícepodlažní, podsklepenou částečně nebo zcela, či nepodsklepenou. Dále je nutné rozhodnout, jak budeme odstavovat osobní vozidla, zda chceme garáž, dvojgaráž, nebo jen přístřešek nebo volné stání na zpevněné ploše.

Nakonec je vhodné si uvědomit, jaké budou naše požadavky na příslušenství domu, tj. dílnu, sklady, hobby místnosti, fitness prostory, saunu, vířivé vany nebo bazén, venkovní terasy, okrasné a užitkové zahrady apod. Po shromáždění všech těchto údajů a po jejich důkladném posouzení je možné přistoupit k výběru projektu z nabídky typových projektů zde předkládaných.

Při výběru projektu z nabídky typových projektů je nutné, aby projektant dopracoval projekt o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný domek postaven, tj. o výkres situace stavby s osazením stavby do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, příp. projekt oplocení pozemku a terénních úprav, zpevněných venkovních ploch, umístění baténu, zimních zahrad, opěrných zdí atd.

Výhodou pořízení projektové dokumentace výběrem z nabídky typových projektů je nesporně možnost výběru z několika desítek variantních řešení rodinného domku, možnost srovnání jednotlivých řešení mezi sebou, rychlost pořízení dokumentace, její komplexnost a správnost z hlediska platných norem a předpisů a rovněž i nízké pořizovací náklady na takovou projektovou dokumentaci. Nabízená řešení jsou min. jedenkrát odskoušena realizací.

Všechny typové projekty lze upravit dle požadavků zákazníka, provést jejich zrcadlové obrazy apod. Tímto se dostáváme k počtu až 86 variant rodinných domků.

Pokud jsou požadavky na budoucí rodinný dům specifické, např. komplikace z hlediska rozměrů, tvaru, svažitosti stavební parcely, nebo chceme v domě ï místnosti pro podnikání, je vhodné si zadat individuální projekt domu, který tyto specifické požadavky bude akceptovat.

Některé rodinné domy je možno projektovat i jako nízkoenergetické či pasívní domy.

Ukázky projektů

Copyright © Ivan Zadražil - vystřihovánky a projekty | Created by AVT design - tvorba www stránek | Mapa stránek

www.Goog.cz - Vyhledávač, katalog a seznamLinkovník  CZIN.eu  Jahho  Zona.cz  Príma internet  iTop  Internetový katalog obchodů a webových stránek - Bezva  Portál  Seznam stránek  Jyxo.czToplist  Google  Seznam.cz  Centrum.cz  Atlas.cz  Najisto.cz  Bing  katalog.w-software.com  Zoohoo  sprehledem.cz  Firmy.cz  Mapy.cz  Dasi.cz  Ill.cz  Katalog   Katalog firem - Hledej   Katalog  ZDROJ.cz - katalog odkazů  Euroseznam  Najdu.net