• Vyprodáno

Vystřihovánka Zámek Dobříš

150,00 Kč
S DPH
Počet
Vyprodáno

HISTORIE ZÁMKU

Dobříšské panství náleželo po staletí panovníkovi. Od 13. století býval jeho centrem hrad Vargač, jehož význam v průběhu 16. a 17. století značně upadl. Nejspíše za vlády císaře Rudolfa II. vznikl v Dobříši při dvoře panský dům, který se stal sídlem hejtmana. První zmínka o něm pochází z roku 1606. Roku 1630 koupil panství za 40.000 zlatých hrabě Bruno z querfurtské větve rodu Mansfeldů // bohatého rodu, který roku 1775 uzavřením rodinné smlouvy splynul s rodem Colloredů. V současnosti převažuje názor, že to byli František Maxmilián Mansfeld (1639 // 1692) a jeho syn Karel František Adam Antonín Mansfeld (1678 // 1717), kteří nechali v místě starého panského domu vybudovat zámek. Svědčí o tom i dobříšské angažmá architektů Františka Maxmiliána Kaňky a jeho žáka Františka Ignáce Prée, z něhož se dokonce dochovaly plány dobříšského zámku (1727). Jindřich Pavel František Mansfeld (1717 // 1780) nechal v letech 1745 // 1765 zámek přebudovat v honosnou rokokovou rezidenci. Přestavba byla realizována podle projektu francouzského architekta Julese Roberta de Cotte mladšího (1683 // 1767). O výzdobu zámku se zasloužili především: štukatér Giovanni Niccolo Servandoni, sochař František Ignác Platzer a malíř Jan Petr Molitor. Počin výstavby krásného zámku dobře ladil s povýšením Jindřicha Pavla Františka Mansfelda do knížecího stavu (1746). Do historie se však Jindřich Pavel zapsal především jako krutý utiskovatel poddaných, za což byl roku 1770 dokonce odsouzen k dočasné ztrátě panství. Trest mu ale byl nakonec prominut. Zámek sloužil jako sídlo rodu Colloredo // Mansfeldů téměř až do poloviny 20. století. Za tu dobu se jej ještě v 19. a na počátku 20. století dotkly dílčí stavební úpravy. Roku 1942 zabrali dobříšský zámek nacisté. Tím nastává krátká a významná, ale temná kapitola historie objektu // bylo v něm zřízeno sídlo říšského protektora. Další konfiskaci zažil zámek roku 1945, aby poté více než padesát let sloužil Syndikátu českých spisovatelů a Ministerstvu kultury. Roku 1997 byl zámek Dobříš rodu Colloredo // Mansfeldů v restituci vrácen. I přesto zůstal přístupný veřejnosti.

zDo001

Parametry

Počet dílů (ks)
93
Obtížnost
4
Měřítko
1 : 350
Šířka
45.0 cm
Výška
36.5 cm
Hloubka
8.0 cm