Projekty staveb

Projektování staveb se věnuje naše projekční kancelář již 31 let, což dává záruku kvality zpracovaných projektů a následně realizací námi projektovaných staveb.

Pro rychlejší orientaci jsme pro Vás připravili katalog projektů rodinných domků, který zahrnuje rodinné domky již realizované, tudíž vyzkoušené.

Katalog projektů rodinných domků slouží jako vodítko při rozhodování typu stavby domu, jeho velikosti, členění apod.

Projekty v katalogu rodinných domků lze po konzultaci jakýmkoli způsobem upravovat, zrcadlit, doplňovat apod.

Dále katalog projektů obsahuje i několik typů garáží a dvojgaráží, rovněž s možností úprav.

Ceny projektů z katalogu rodinných domků se pohybují dle úprav v nejnižší možné úrovni.

Jsme samozřejmě schopni vypracovat projekt i individuelní na přání zákazníka, kde se rovněž pohybujeme ve velice příznivých cenách.

Neprovádíme pouze projekty občanské výstavby (rodinné domy, bytové domy, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, prodejny, restaurace, bufety apod.), ale i zemědělskou výstavbu (stáje pro skot, koně, vepře, celé zemědělské areály a jejich další části - dílny, hnojiště, silážní a senážní žlaby, jímky a to jak novostavby, tak i rekonstrukce. Dále projektujeme průmyslovou výstavbu - firemní areály, výrobní a skladové haly rovněž novostavby i rekonstrukce.


UKÁZKY PROJEKTŮ